RODZAJE SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

RODZAJE SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

Soczewki kontaktowe można podzielić na typy i kategorie rozpatrując ich różne cechy. Najistotniejsze jednak są dwa kryteria: przeznaczenie, czyli zastosowanie oraz tryb noszenia (użytkowania).

Zastosowanie

  • soczewki korekcyjne - służą do wyrównywania różnych wad wzroku - wrodzonych lub nabytych. Mogą to być soczewki jednodniowe, tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, trzymiesięczne oraz roczne, a także nowość z roku 2000 - soczewki do ciągłego noszenia, do 30 dni i nocy (Focus Night & Day);
  • soczewki lecznicze - (terapeutyczne) stosowane są jako nośniki leków lub opatrunki w różnych schorzeniach lub urazach rogówki, np. jako ochrona przed czynnikami zewnętrznymi. Do tej grupy można też zaliczyć soczewki twarde, wykorzystywane również do korekcji wzroku u pacjentów ze stożkiem rogówki (patrz: Soczewki twarde i półtwarde - SoftPerm).
  • soczewki kosmetyczne - przeznaczone są przede wszystkim do zmiany koloru tęczówki oka, lecz wielu przypadkach mogą również służyć do przykrycia wad zewnętrznej części oka, zakryć widoczną zaćmę, "odtworzyć" tęczówkę, "zmniejszyć" źrenicę, itp.

Wśród soczewek korekcyjnych wyróżnia się:

  • soczewki sferyczne do korekcji dalekowzroczności (nadwzroczności) lub krótko-wzroczności;
  • soczewki toryczne do korekcji astygmatyzmu (wada często towarzysząca krótkowzroczności lub nadwzroczności, dodatkowo potęgująca brak ostrości widzenia);
  • progresywne do korekcji presbiopii (starczowzroczności).

Tryb noszenia

  • soczewki noszone w trybie dziennym, noszone przez 6 - 14 godzin na dobę; ten typ soczewek jest najpowszechniej stosowany;
  • soczewki noszone w tzw. trybie "elastycznym" tj. przez kilka dni (najczęściej do tygod-nia) bez przerwy;
  • soczewki noszone w trybie ciągłym - ostatnia nowość - soczewki Focus NIGHT&DAY przeznaczone do użytkowania bez przerwy do 30 dni i nocy.

Czas użytkowania

Czas użytkowania soczewek kontaktowych związany jest z ich trwałością, czyli z drugiej strony stopniem i szybkością starzenia się soczewek. Proces ten zaczyna się w chwili otwarcia sterylnego opakowania (blistra) i kontaktu ze łzami lub środkami pielęgnacyjnymi. Ponieważ ocena stopnia zużycia soczewek jest bardzo trudna w warunkach ambulatoryjnych, wprowadzono tzw. system planowej wymiany, który zapobiega "zabiałczeniu". Osady na soczewkach mogą być przyczyną powikłań związanych z przekroczeniem terminu trwałości.
Gwarancją przydatności do użytku jest zatem przestrzeganie terminów planowej wymiany soczewek i stosowanie odpowiedniego systemu pielęgnacyjnego lub alternatywnie - stosowanie soczewek jednorazowych albo soczewek przedłużonego noszenia. Soczewki tego typu są idealnym rozwiązaniem gdyż nie wymagają żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Soczewki konwencjonalne - roczne
Soczewki kontaktowe tzw. roczne to soczewki o trwałości zwykle od 6 do 12 miesięcy. Konwencjonalne soczewki należy nosić w trybie dziennym, co oznacza, że należy je zdjąć przed snem. Osoby noszące soczewki po raz pierwszy, powinny stopniowo wydłużać czas noszenia aż do momentu osiągnięcia maksymalnego zalecanego limitu.

Soczewki częstej wymiany - miesięczne, 3-miesięczne
Soczewki miesięczne stanowią obecnie najpopularniejszy segment soczewek kontaktowych. Wynika to ze światowej tendencji skracania czasu użytkowania jednej pary soczewek. Im jest on krótszy, tym istnieje mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych objawów. Wiąże się to głównie z ilością i wiekiem osadów białkowych gromadzących się na soczewkach. Własne białka pacjenta pozostające na soczewce ulegają starzeniu się i przemianom. Z tego powodu, w pewnym momencie mogą zostać rozpoznane przez układ obronny pacjenta jako ciało obce, a co za tym idzie, wywołać odpowiedź immunologiczną organizmu. Częsta wymiana soczewek zalecana jest więc ze względów zdrowotnych.

Soczewki jednodniowe/jednorazowe
Jednodniowe soczewki są bezsprzecznie najzdrowszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla użytkowników soczewek kontaktowych. Każdego dnia rano zakłada się nową, sterylną parę, a wieczorem, po zdjęciu soczewek, należy je po prostu wyrzucić. Nie wymagają ponadto stosowania chemicznych środków dezynfekujących i codziennej rutyny pielegnacyjnej.

Soczewki do ciągłego noszenia - Focus NIGHT&DAY Są to jedyne soczewki miękkie dostępne na rynku, spełniające kryterium bezpiecznego użytkowania* w trybie ciągłym, czyli bez konieczności ich zdejmowania przez okres do 30 dni i nocy. Oznacza to, że użytkownicy Focus NIGHT&DAY mają wreszcie możliwość spania w swych soczewkach, nie muszą ich codziennie rano zakładać, a wieczorem zdejmować, czyścić i dezynfekować.