Zagrożenia dla dziecka

Zagrożenia dla dziecka

Na rozwój prenatalny mają wpływ liczne czynniki. Jednym z nich jest odżywianie matki, do organizmu dziecka dostarczana jest duża ilość protein, tłuszczu, węglowodanów. Niedobór witamin utrudnia prawidłowy rozwój. Zdrowie matki nie jest obojętne dla płodu, szczególnie zaburzenia wydzielania wewnętrznego, choroby zakaźne tj. różyczka, choroby weneryczne, nadwaga lub niedowaga, cukrzyca. Istotny jest konflikt serologiczny, jeśli wystąpi niezgodność krwi rodziców dochodzi do uszkodzenia komórek płodu, które może skończyć się śmiercią lub trwałym kalectwem. Leków nie wolno zażywać bez konsultacji z lekarzem. Szkodliwe jest promieniowanie rentgenowskie oraz alkohol w dużych ilościach, tytoń i narkotyki. Znaczący jest wiek rodziców, pojemność narządów rozrodczych. Ogromnie ważne są czynniki społeczne, które wywierają wpływ na psychikę kobiety oraz na postawy rodzicielskie. Postawy ojca dziecka, dziadków czy rodzeństwa i osób znaczących dla dziecka determinują nastawienie matki do ciąży i późniejszego macierzyństwa.